Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Carpeta Ciutadana
Què és?

La Carpeta Ciutadana és un servei de l'Ajuntament de Cornellà que permet a qualsevol ciutadà o ciutadana fer tràmits i consultes des de casa, per Internet.

El servei permet, de manera totalment confidencial i segura, consultar la informació personal relacionada amb diferents temes com el Padró Municipal d'Habitants o l'estat dels tributs municipals, així com realitzar la tramitació de diferents gestions com l’expedició de volants de convivència i de residència, o la presentació telemàtica d’instàncies, reclamacions, entre d’altres.

Per accedir al servei de Carpeta Ciutadana, en primer lloc cal que disposeu d'un certificat digital (de persona física), o DNI electrònic. Podeu obtenir-lo a l'Agència Catalana de Certificació o a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), i el DNIe en el Cos Nacional de Policia

Si no es disposa del certificat de l’Agencia Catalana de Certificació, i amb la finalitat de facilitar-li la seva obtenció pot fer-ho en la Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. (Per evitar fer cues innecessàries, pot demanar una cita prèvia).

Carpeta Ciutadana Accedir amb Certificat  Validació de documents