AVÍS: Crisi Covid-19

Per imperatiu del que estableix la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, mentre estigui vigent aquest estat d'alarma, estan suspesos els termes i interromputs els terminis que afecten a la tramitació d'aquest procediment, els quals reprendrem quan perdi vigència aquest Reial Decret o les seves pròrrogues.

Cercador de tràmits


3 Resultats

Tràmits

IAE DECLARACIO DE VARIACIÓ
GESTIÓN TRIBUTARIA

Certificat digital
IAE DECLARACIÓ D' ALTA
GESTIÓN TRIBUTARIA

Certificat digital
IAE DECLARACIÓ DE BAIXA
GESTIÓN TRIBUTARIA

Certificat digital