Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CANVI DE DOMICILI AL PADRO D'HABITANTS

CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ D'HABITANTS

Què és
Canviar el domicili de residència dins del municipi de Cornellà de Llobregat.

Qui ho pot tramitar
Persones majors d'edat o menors degudament representats.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Original del contracte de lloguer, o de l'escriptura de compravenda.
2.- Si no en sou el titular, caldra aportar una autorització del/de la propietari/ària o arendatari/ària del pis.
3.- D.N.I, N.I.E o passaport original del/de la propietari/ària o arrendatari/ària del pis.
4.- DNI, NIE o passaport original del/s major/s de 14 anys.
5.- Llibre de família o partida de naixement original si es tracta de menors de 18 anys. Si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es vol empadronar en el què consti un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part.
6.- En cas d'ésser estranger/a, original de la targeta de residència, el passaport o el carnet d'identitat del país d'origen si pertanyeu a la C.E.E.
7.- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més haurà de portar:
7.a- Autorització de la persona interessada per escrit i signada.
7.b- Autorització del pare i de la mare en cas d’empadronar menors d’edat.
7.c- DNI,NIE o passaport original de qui fa el tràmit.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització de menors
PDF Autorització del titular de la vivenda
PDF Autorització Tràmit Padró
PDF Declaracio responsable menors