Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

IAE / ANUL.LACIÓ REBUT/LIQUIDACIÓ

Què és
Anul.lar tot o una part d'un rebut o liquidació, per haver-se produït la baixa de l'activitat, per un error en el seu contingut, o per qualsevol altre motiu.


Qui ho pot tramitar

La persona representante de la persona jurídica.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:
1.- Persones físiques:
1a. Fotocòpia NIF/NIE
1b. Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
1.b.1. Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
1.b.2. Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
2.- Persones jurídiques
2.a.-Fotocòpia de l'escriptura de constitució.
2.b.- Fotocòpia del CIF de l'empresa.
2.c.- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.
2.d.- Fotocòpia NIF/NIE de l'administrador o apoderat.
2.e.- Si la persona que fa el tràmit no té poders o no es l'administrador, a més de la documentació anterior:
2.e.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders o administrador i pel representant.
2.b.2.- Fotocòpia D.N.I./N.I.E. persona autoritzada per fer el tràmit i de l' autoritzant
3.- Fotocòpia de l'impost de societats en cas de facturar més d'un milió d'euros.


On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.