Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / ANUL.LACIÓ REBUT/LIQUIDACIÓ

Què és
Anul·lar un rebut/liquidació, per haver-se produït un error en el seu contingut o per qualsevol altre motiu.

Qui ho pot tramitar
El titular o el seu representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per l'interessat i pel representant.
2.b.3 - Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.c- Fotocòpia escriptura poders de la persona que fa el tràmit.
3.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.d.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.d.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Els documents que s'estimi convenient, segons el cas, en els què fonamenti la seva petició.
5.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o, envieu-la per correu a, Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.