Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / MODIFICACIÓ DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA

Què és
Modificació de la superfície de la finca.

Qui ho pot tramitar
El titular o el seu representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per l'interessat.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura poders.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Fotocòpia de l'escriptura de propietat o de la inscripció registral de la finca.
5.- Plànol acotat de la finca.
6.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-
la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35