Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / MODIFICACIÓ DE L'ANY DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA FINCA

Què és
No estar conforme amb l'antiguitat de la finca donada pel cadastre.


Qui ho pot tramitar

La persona titular o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones fisiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer
el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que en fa el tràmit.
3.b- Si la persona que en fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Certificat de final d'obra o escriptura de declaració d'obra nova. En cas de no poder
obtenir-lo a causa de l'antiguitat, cal aportar el certificat del Registre de la propietat
de declaració d'obra nova.
5.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament
o envieu-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35