Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ CADASTRAL ASSIGNADA A LA FINCA

Què és
No estar conforme amb la valoració cadastral de la finca.

Qui ho pot tramitar

La persona titular o repressentant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques
2.a.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b.- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el tràmit.
3.-Persones jurídiques
3.a.- Fotocòpia escriptura poders de la persona que fa el tràmit.
3.b.- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Fotocòpia de l'escriptura de propietat o de la inscripció registral de la finca.
5.- Plànol acotat de la finca.
6.- Qualsevol altra dada o document que acrediti l'error en la valoració.
7.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu al Centre de Gestió Catastral.


On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35