Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 POLITIQUES DE BENESTAR SOCIAL

AJUTS PEL PAGAMENT DE PLUSVÀLUES EN CASOS D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA O DACIÓ EN PAGAMENT- EN CONSTRUCCIÓ

Què és
Aquest ajut té per objecte la concessió d'ajuts individuals destinats al pagament del Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUES) emesos per l' Ajuntament de Cornellà de Llobregat en els supòsits d'execucions hipotecàries i de dació en pagament corresponents a l'habitatge habitual per a les persones que compleixen els requisits establerts.


Descàrrega d'impresos
PDF Sol·licitud Ajut Plusvàlua Interessats