Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRAMITS GENERALS

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Què és

Es una petició per poder obtenir una informació pública, arxiu o registre obrant en l'Ajuntament i/o en els seus Ens vinculats instrumentals (Institut Municipal de Radiodifusió de Cornella, Procornella, Tecsalsa, Consorci per la Dinamització i Promoció del Comerç a Cornellà i Fundació per l'atenció de les persones Dependents), que no estigui publicada en la web, la Seu o en el Portal de Transparència (Govern Obert) i que no siguin qüestions que afectin a la seguretat pública i similars.

Qui ho pot tramitar

La pot realitzar qualsevol ciutadà o ciutadana, major d'edat, interessat/da en conèixer la informació o disposar d'una documentació.

Com es pot tramitar

La petició s'ha de formular per escrit, fent constar el més detallat possible el que es demana a través de la presentació d'una instància genèrica que es pot tramitar davant del Registre General de l'Ajuntament, qualsevol dia laborable, en horari d'atenció ciutadana o bé a través d'un enregistrament electrònic, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any; si es disposa de signatura digital.

Temps de tramitació

1 mes

Normativa

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Documentació necessària

En cas de persones físiques: Fotocòpia del DNI.
En cas de persones jurídiques o similars: DNI del sol·licitant i documentació acreditativa de la representació.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
pdf Instància Genèrica