Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CERTIFICATS/VOLANTS PADRÓ MUNICIPAL

CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA

Què és
És el document que acredita l'empadronament d'un habitant en un municipi.
Certificat d'empadronament històric: Acredita l'empadronament d'una persona des del moment de l'alta fins a l'actualitat i, en el cas de trobar-se de baixa, la informació resultant comprendrà els períodes d'alta i de baixa.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o el seu representant.
En cas que el certificat sigui d'una persona difunta, el podran demanar els familiars o hereus que s'acreditin com a tals.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la Instancia i empleneu-la fent-hi constar el motiu i el període si el que demaneu és un certificat històric.
2.- DNI original de la persona interessada.
3.- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més haurà de portar:
3.a.- Autorització del sol·licitant.
3.b.- Fotocòpia dels DNI, NIE o passaport del sol·licitant.
3.c.- DNI, NIE o passaport original de qui fa el tràmit.
4.- Acreditació del parentiu quan el certificat sigui per tramitar la declaració d'hereus.
5.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament.

ON-LINE

Amb el certificat digital a través de la Carpeta Ciutadana mitjançant el Registre General (apartat "Tràmits On-Line"), fent-hi constar el motiu i el periòde si es sol·licita un certificat històric.

Observacions
Els certificats de residència es demanen per tramitar:
- Renovacions, per canvi de domicili, de DNI, passaport, carnet de conduir, beques de transport per als cursets de l'INEM, etc.
- Matrimoni civil: per acreditar estar empadronat/da els últims 2 anys.
- Expropiació d'habitatge: per acreditar el temps de residència en l'habitatge.
- Veïnatge civil: per acreditar 10 anys de residència.
- Declaració d'hereus "abintestat": per acreditar el temps de residència fins la data de la defunció.
- Pensions de viduïtat: per acreditar els anys de convivència amb el cònjuge.
- Separació o divorci: per acreditar el temps de no convivència.
- Adjudicació d'habitatges: per acreditar 10 anys de residència.

El certificat, a diferència del volant, acredita la residència i en constitueix prova fefaent.
En aquest document es fa constar l'adreça o adreces de la persona interessada.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica
PDF Autorització Tràmit Padró