Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACTIVITATS

COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX III)

Què és

Per obtindre informació actualitzada sobre aquest tràmit faci click en el següent enllaç:

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)