Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACTIVITATS

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA

Què és


Atenció:

Les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives incloses a l'annex II de Llei 16/2015, del 21 de juliol de simplificació, sotmeses a comunicació prèvia, s'han de tramitar mitjançant el tràmit COMUNICACIÓ PRÈVIA I TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES aportant la documentació que s'indica en el mateix, excepte l'informe de compatibilitat urbanística.


Per obtindre informació actualitzada sobre aquest tràmit faci click en el següent enllaç:

Comunicació prèvia d'obertura