Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 MERCATS

VENDA NO SEDENTARIA: DONAR DE BAIXA LA PARADA

Què és
Donar de baixa la parada de venda no sedentària.

Qui ho pot tramitar
El titular de la parada o el seu representant legal.

Com es pot tramitar
Documentació necessària:

1. Imprimiu la instància, ompliu-la i firmar-la, fent constar:
1.a. El nom del Mercat en el que es dona de baixa.
1.b. El número de parada.
2. Fotocòpia del DNI del titular o representant, o si és el cas, permís de residència permanent o permís de treball per conte pròpia.
3. Fotocòpia CIF de l'empresa.
4. Feu constar la causa de la baixa.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
pdf Ordenança Municipal reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals de Cornella de Llobregat.

Observacions
Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu- la per correo a, Plaça de la Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica