Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 MERCATS

PERMUTA DE PARADES DE MERCATS MUNICIPALS D'ABASTAMENT

Què és
Sol.licitud per l'autorització de la permuta dels llocs de venda.

Qui ho pot tramitar
De forma conjunta, els adjudicataris.

Com es pot tramitar
Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i firmeu-la.
2.- Fotocòpia dels DNI dels sol.licitants, o si és el cas, permís de residència permanent o permís de treball per conta pròpia..
3.- Fotocòpia dels CIF de les empreses interessades.
4.- Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat, amb la corresponent inscripció.
5.- Fotocòpia de l'escriptura de poders, amb la corresponent inscripció.
6.- Resguard acreditatiu del pagament de la taxa municipal que podeu sol·licitar al Departament d'Activitats i Ordenances Cíviques.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
pdf Reglament dels mercats municipals d’abastament.

Observacions
Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correo a, Plaça de la Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica