Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

ACTES EN LA VIA PÚBLICA O EN LOCALS (FESTES POPULARS)

Què és

Celebració d'aplecs sardanístics, setmanes culturals, festa de barri, concerts, balls populars, cercaviles, etc.

Qui ho pot tramitar

Persona, entitat o institució interessada

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i empleneu-la.

2.- Presentar memòria de l'activitat on es detalli:
- La data, els horaris i l'emplaçament.
- Detall dels actes a desenvolupar, amb una còpia del programa d'actes si s'escau.
- Identificació de, com a mínim, dos persones responsables de l'organització de l'activitat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfons de contacte.
- Previsió del nombre d'assistents a l'acte, amb indicació de l'aforament en cas que l'espai sigui delimitat.

3.- Pòlissa d'assegurances que doni cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització dels diferents actes de l'activitat a desenvolupar i el rebut en vigor.


PER CORREU

Envieu la sol·litud amb tota la documentació per correu al registre General, plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Quan es pot tramitar

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies.

Observacions

- Si s'instal·len atraccions recreatives (cavallets, tómboles, casetes de tir, etc.), ha d'indicar-se quines són, els metres quadrats que ocupen, el plànol d'ubicació i presentar la pòlissa d'assegurances de cadascun dels aparells, també s'aportarà el certificat tècnic de revisió anual, certificat d'instal·lació i elèctric si s'escau.

- Si s'utilitza material pirotècnic per a grups de foc caldrà disposar: assegurança de l'organització (d'acord amb la legislació vigent) i autorització Govern Civil Barcelona, si s'escau.

- Cas de realitzar l'acte en un local, cal presentar l'autorització del seu propietari.

- En cap cas l'autorització d'actes a parcs i jardins del municipi habilita per l'estacionament de vehicles en el recinte.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica