Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

LLICÈNCIES PER A FILMACIÓ/RODATGES EN LA VIA PÚBLICA

Què és
Realització de filmacions (espots publicitaris) en diferents espais públics de la nostra ciutat, com a parcs, jardins, carrers, etc.

Qui ho pot tramitar
Persones físiques o jurídiques interessades a fer filmacions.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol·licitud especificant-hi:
- Motiu, horari, dates de rodatge.
- Emplaçament i metres quadrats a utilitzar.
2.- Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
3.- Autoliquidació de la taxa (segons Ordenança Fiscal núm. 19).

PER CORREU

Envieu la sol·licitud amb tota la documentació per correu al Registre General, plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Quan es pot tramitar
La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
En cap cas l'autorització del rodatge en determinat emplaçament habilita per l'estacionament de vehicles del mateix.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica