Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER FESTES TRADICIONALS

Què és
Ocupació de la via pública per Sant Valentí, el Dia de la Mare, Tots Sants, Nadal, Sant Jordi, Rams, etc.

Qui ho pot tramitar
Comerciants de la ciutat amb activitats relacionades i entitats sense ànim de lucre.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol·licitud fent-hi constar:
- Els productes a vendre.
- Els metres, el/s dia/es i el telèfon.
2.- Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
3.- Fotocòpia del DNI del titular.
4.- Fotocòpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
5.- Fotocòpia de l'alta d'autònoms o bé de l'últim rebut pagat (còpia 2 últims rebuts autònoms) (permís treball per a extranges).
6.- Autoliquidació de la taxa (segons Ordenança Fiscal núm. 19):
- flors i palmes.
- llibres.
7.- Plànol d'emplaçament indicant-hi la ubicació de la parada.


PER CORREU

Envieu la sol·licitud amb tota la documentació per correu al Registre General, plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Quan es pot tramitar
La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
La ubicació de les parades s'atorgarà per estricte ordre de pagament de l'autoliquidació (Festa Major i Festa Barri Sant Ildefons).


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica