Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

INSTAL·LACIÓ DE PROTECTOR DE GUALS

Què és
Instal·lar dispositius per a guals en la via pública.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del gual o representant legal.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol·licitud.
2.- Imprimiu-ne dues còpies i signeu-les.
3.- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
4.- Fotocòpia de l'últim rebut del gual pagat, o fotocòpia del decret de concessió del gual.


PER CORREU:

Envieu la sol.licitut amb tota la diocumentació per correu al Registre General, plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Temps de tramitació
Termini de resolució: 2 mesos. Si no es resol la sol·licitud de llicència dins aquest termini, s'entén desestimada.

Observacions
Les despeses ocasionades per la instal·lació i l’adquisició dels dispositius van a càrrec de l'interessat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica