Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

PAGAMENT DE MULTES DE TRÀNSIT

Què és
Sanció econòmica per infracció de la normativa de circulació.

Qui ho pot tramitar
La persona física o jurídica sancionada.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Per pagar aquest deute podeu dirigir-vos a qualsevol de les entitats col·laboradores que s'esmenten a continuació.
Si el document conté un codi de barres podreu efectuar-ne el pagament en caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres.
El darrer dia de pagament, aquest sistema només serà vàlid durant l'horari d'atenció al públic de l'oficina bancària on estigui ubicat el caixer automàtic, per tal que cap problema tècnic no dificulti el pagament.

El pagament es podrà realitzar en efectiu o mitjançant xec bancari a les següents entitats col·laboradores:

- Caixa Catalunya
- La Caixa-ServiCaixa
- Caixa Laietana
- Caixa de Manlleu
- Caixa Manresa
- Caixa Penedés
- Caixa Sabadell
- Caixa de Terrassa
- Caixa Madrid
- Banc Sabadell

PER INTERNET:

- Mitjançant internet, a l'adreça http://orgt.diba.es

PER TELÈFON:

- Mitjançant trucada telefònica, des del 10è dia hàbil de la data de la denúncia, amb targeta de crèdit, al telèfon: 902 123 623

Per aconseguir la liquidació es pot dirigir a:

- Qualsevol Oficina de la ORGT de la Diputació de Barcelona (a Cornellà de Llobregat, c/Ametller, núm. 12).
- Unitat d'Ordenances Cíviques de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Plaça de l'Església, s/n. 3ª planta).
- Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat (c/Rubió i Ors, núm. 65)

Observacions
NOTA IMPORTANT
El pagament a les entitats financières prèvia obtenció de la liquidació, durant els 30 dies naturals següents a la notificació, tindrà una bonificació del 30%.
El pagament anticipat amb la bonificació suposa la renuncia a formular al·legacions, en cas d'infraccions lleus i en cas d'infraccions greus que no comportin ni retirada de punts ni proposta de retirada de carnet de conduir.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb