Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OCUPACIÓ VIA PUBLICA

CANVI DE NOM D'UN QUIOSC DE PREMSA A LA VIA PÚBLICA

Què és
Canviar la titularitat per a exercir l'activitat de venda en un quiosc de premsa.

Qui ho pot tramitar
Els subjectes que intervenen en la transmissió cedent (anterior titular) i cessionari (nou titular) o els seus representants legals.

Com es pot tramitar
Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i empleneu-la, a nom del nou titular, fent constar la conformitat de qui cedeix.
2.- Liquidació de la taxa per canvi de nom en ocupació de terrenys públics amb diverses activitas (segons Ordenança Fiscal núm. 19)
3.- Fotocòpia del DNI, permís de residència permanent o permís de treball per compte pròpia i CIF definitiu (en el cas d'empreses o societats) d'ambdues parts.
4.- Fotocòpia de la llicència d'ocupació de la via pública del transmissor.
5.- Fotocòpia del document acreditatiu de la transmissió.

Temps de tramitació
Termini de resolució : 2 mesos.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a la plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica