Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CEMENTIRIS

CANVI TITULARITAT DE SEPULTURA

Què és
Canvi de titular: a la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui correspongui "ab-intestat" estan obligats a fer el canvi de titular a favor seu.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del dret funerari. Després de la defunció del titular, els seus hereus testamentaris o aquells a qui correspongui "ab-intestat".
Només es pot posar un titular per ninxol

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la Instància genèrica indicant: Canvi de titularitat de sepultura
2.- Certificat de Defunció del/la titular del nínxol/tomba (S'adquireix en el Registre Civil del municipi on va morir el/la titular del nínxol/tomba. Si va morir a Cornellà adreçar-se al Registre Civil de Cornellà (c/Victor Pradera, 1-3. Tel.: 93 551 70 35))
3-. Certificat d'últimes voluntats: Es pot sol·licitar a: Ministeri de Justícia. C/ Garcilaso, 123, baixos. Barcelona. (metro: Sagrera) Tel.: 93 351 53 81* (Haurà d'aportar la sol·licitud de les últimes voluntats, adjuntant el certificat de defunció original).
4-. Testament del/la difunt/a (titular del nínxol/tomba). Si l'hagués, haurà de facilitar còpia i original en el Departament de Patrimoni.
5-. Declaració jurada de tots els fills i filles del/la titular del nínxol/tomba (amb reconeixement de signatura) signat pel sol·licitant. -En el cas de transmissió per ab.intestato- que el titular hagi mort sense testament
6-. Últim rebut de conservació del nínxol/tomba
7-. Renúncia (amb reconeixement de signatura) d'hereus/hereves. (Aquest document ho pot demanar en el Departament de Patrimoni) - En el cas que hagi más d'un hereu del ninxol-
8.- Fotocòpia del DNI dels hereus/hereves.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
- Hauran d'aportar tota la documentació original i fotocòpies.
- Tramitarà el canvi de titularitat l'interessat/da (nou titular del nínxol/tomba) personalment amb el DNI i el Títol de Nínxol/tombaOn adreçar-se

DEPARTAMENT DE PATRIMONI
Plaça de l'Esglèsia, s/n, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica