Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GUARDIA URBANA

LLIURAMENT DE VEHICLES INGRESSATS EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

Què és
Lliurament de vehicles ingressats en el dipòsit municipal de vehicles.

Qui ho pot tramitar
Titular del vehicle o persona en qui delegui.

Com es pot tramitar
PERSONALMENT

Identificar-se amb el carnet de conduïr.

PER INFRACCIÓ:
- Abonament de taxes (segons Ordenança Fiscal núm. 12).
PER MANCA DE DOCUMENTACIÓ:
- Presentació de documentació que mancava.
- Abonament de taxes (segons Ordenança Fiscal núm. 12).
PER ROBATORI:
- Presentar la denúncia (CME).
- Inspecció ocular dels possibles desperfectes en el vehicle o mancances (Dip. Mpal. Vehicles).
- Retirada de denúncia (CME).
- Recollir el vehicle (Dip. Mpal. Vehicles).
PER ALCOHOLEMIA :
- Prova d'alcoholèmia a qui reculli el vehicle (Departament de Guàrdia Urbana).
- Recollir el vehicle i pagament de taxes (segons Ordenança Fiscal núm. 12) abans d'una hora de la prova (dip.mpal.de vehicles)
PER DISPOSICIÓ JUDICIAL O PRECINTE.
- Presentar ofici de l'estament implicat amb l'ordre de lliurament.
- Pagament de taxes (segons Ordenança Fiscal núm. 12).


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
Servei les 24 h.


On adreçar-se

DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES (G.URBANA)
C/ IGNASI IGLESIAS, S/N.(AL COSTAT Nº 13, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Teléfono: 93 474 07 45