Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CEMENTIRIS

SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE RESTES DEL CEMENTIRI DE CORNELLÀ A UN ALTRE CEMENTIRI

Què és
Trasllat de les restes mortals del cementiri de Cornellà a un altre cementiri.


Qui ho pot tramitar
Ho podran tramitar els titulars o els hereus del dret funerari sobre les sepultures.


Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la Instància genèrica indicant:
- Sol·licitud el trasllat de les restes del cementiri de Cornellà a un altre cementiri.
- Dia i la hora en que s'efectuarà el trasllat.
- Cementiri on es traslladen les restes.
2.- Certificat de Defunció (S'adquireix en el jutjat del municipi on va morir. Registre Civil de Cornellà (c/Victor Pradera, 1-3. Tel.: 93 551 70 35))
3.- Últim rebut de la taxa de conservació de cementiris.
4.- Autoliquidació de les taxes (any vigent) al mateix Ajuntament
5-. Certificat signat per la secretaria de l'Ajuntament notificant quan va ser l'últim moviment del nínxol, (haurà d'aportar-lo al Departament d'Epidemiologia de la Generalitat, juntament amb el certificat de defunció original).
6.- DNI del sol·licitant
7.- Títol de dret funerari, amb autorització expressa dels titulars
8-. Permís de la Generalitat: "Autorització permís exhumació restes"
Es pot sol·licitar a:
GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d'Epidemiologia "Salut Pública"
c/Roc Boronat, 81 (metro Llacuna)
Barcelona.
Tel.: 93 551 39 00
9.- Funeraria. Haurà d'adquirir un "arcó" per a traslladar les restes al Cementiri on es dipositin.
10.- Declaració jurada dels titulars dels nínxols on autoritzen el trasllat de les restes. (Aquest document ho pot realitzar al Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Cornellà).
11.- LLiureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a la plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal


On adreçar-se

DEPARTAMENT DE PATRIMONI
Plaça de l'Esglèsia, s/n, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica