Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CEMENTIRIS

SOL·LICITUD INHUMACIÓ DE CENDRES EN EL CEMENTIRI DE CORNELLÀ EN COLUMBARI

Què és
Inhumació de cendres al cementiri de Cornellà en columbari.

Qui ho pot tramitar
Ho podran tramitar els titulars o els hereus del dret funerari sobre les sepultures.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la Instància genèrica indicant:
- Sol·licitud de inhumació de cendres al cementiri de Cornellà en columbari
- Dia i la hora en que s'efectuarà la inhumació.
2.- Certificat d'Incineració
3.- Últim rebut de la taxa de conservació de nínxol.
4.- DNI del sol·licitant
5.- Títol de dret funerari.
6.- Declaració jurada dels titulars dels columbaris on autoritzen el trasllat de les cendres. (Aquest document ho pot realitzar al Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Cornellà).
7.- LLiureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a la plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal


On adreçar-se

DEPARTAMENT DE PATRIMONI
Plaça de l'Esglèsia, s/n, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica