Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CEMENTIRIS

SOL·LICITUD INHUMACIÓ DE CENDRES AL CEMENTIRI DE CORNELLÀ EN NÍNXOL O TOMBA

Què és
Inhumació de cendres al cementiri de Cornellà en nínxol o tomba.

Qui ho pot tramitar
Ho podran tramitar els titulars o els hereus del dret funerari sobre les sepultures.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la Instància genèrica indicant:
- Sol·licitud de inhumació de cendres al cementiri de Cornellà en nínxol o tomba.
- Dia i la hora en que s'efectuarà la inhumació.
2.- Certificat d'Incineració
3.- Últim rebut de la taxa de conservació de nínxol.
4.- DNI del sol·licitant
5.- Títol de dret funerari.
6.- Declaració jurada dels titulars dels nínxols o tombes on autoritzen el trasllat de les cendres. (Aquest document ho pot realitzar al Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Cornellà).
7.- LLiureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a la plaça de l'Església, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal


On adreçar-se

DEPARTAMENT DE PATRIMONI
Plaça de l'Esglèsia, s/n, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica