Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

VEHICLES/BAIXA DEFINITIVA, TRANSFERÈNCIA, CANVI DE DOMICILI

Què és
Tramitar la baixa del vehicle.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del vehicle o representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la..
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.2- Autorització per escrit signada per l'interessat.
2.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura poders.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer-ne el trámit.
4.- Document de baixa, transferència o canvi de domicili de la Prefectura de Trànsit, o sentència que acrediti que ja no és el titular del vehicle, o acreditar que s'ha desballestat.


On adreçar-se

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
c/ Ametller, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93-472-92-40
Horari d' Atenció al Públic:
8:30 a 14:00

Mes informació: Pàgina WEB OGT Cornellà de Llobregat