Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

VEHICLES/AUTOLIQUIDACIÓ PER ALTA DEL VEHICLE

Què és
Tramitar l'alta d'un vehicle que, segons el permís de circulació, estigui domiciliat a Cornellà de Llobregat, en el cas que per omisió no se li hagin girat els rebuts o liquidacions de l'Impost d'un o varis exercis.


Qui ho pot tramitar

La persona propietaria del vehicle o representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Persones físiques:
1.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
3.b- Fotocòpia CIF empresa.
3.c- Fotocòpia escriptura poders.
3.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior, autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
3.e- NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit.
4.- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
5.- Permís de circulació.

On adreçar-se

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
c/ Ametller, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93-472-92-40
Horari d' Atenció al Públic:
8:30 a 14:00

Mes informació: Pàgina WEB OGT Cornellà de Llobregat