Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

VEHICLES/EXEMPCIÓ DE L'IMPOST PER MINUSVALIA

Què és
Gaudir de l'exempció de l'impost de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, tant en els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com en els destinats al seu transport.


Qui ho pot tramitar
Titular del vehicle amb una minusvalia acreditada que sigui superior o igual al 33%,
o el seu representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
3.- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
3.1- Escriptura poders.
3.2- Autorització per escrit signada per l'interessat.
3.3- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
4.- Certificat de la Generalitat de Catalunya on consti que el titular del vehicle acredita una minusvalia igual o superior al 33%.
5.- Justificació del destí del vehicle, segons el cas:
5.a- Quan el vehicle sigui conduït pel seu propietari: el carnet de conduir i manifestació d'ús exclusiu de vehicles.
5.b- Quan el vehicle estigui destinat al transport del seu propietari: certificat emès per la Generalitat de Catalunya acreditant que necessita l'assistència d'una tercera persona, i manifestació d'ús exclusiu de vehicles.
5.c- En altre cas, adjuntar a la sol.licitud una manifestació signada on s'especifiqui que el vehicle es destinarà al seu ús exclusiu.On adreçar-se

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
c/ Ametller, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93-472-92-40
Horari d' Atenció al Públic:
8:30 a 14:00

Mes informació: Pàgina WEB OGT Cornellà de Llobregat