Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

VEHICLES/BONIFICACIÓ DE L'IMPOST PER UNA ANTIGUITAT MINIMA DE 25 ANYS

Què és
Gaudir de la bonificació del 100% de l'Impost de vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la seva fabricació.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del vehicle o representant.

Com es pot tramitar
1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques
2.a- Fotocòpia NIF/NIE del titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.1- Autorització per escrit signada per l'interessat.
2.b.1- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques
3.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que fa el tràmit.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2- NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit.
4.- Fitxa tècnica del vehicle.
5.- Permís de circulació del vehicle.
6.- En el cas que la data de fabricació del vehicle o de la seva primera matriculació no figurés en els documents dels apartats anteriors, s'haurà d'aportar document emès per l'entitat corresponent que acrediti la data en què el tipus o variant del vehicle es va deixar de fabricar.On adreçar-se

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
c/ Ametller, 12, 08940 Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Telèfon: 93-472-92-40
Horari d' Atenció al Públic:
8:30 a 14:00

Mes informació: Pàgina WEB OGT Cornellà de Llobregat