Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS/INDUSTRIALS/ ANUL.LACIÓ REBUT/LIQUIDACIÓ

Què és
Anul·lar un rebut/ liquidació o una part proporcional, per haver causat baixa de l'activitat,
haver-se produït un error en el seu contingut o per qualsevol altre motiu.Qui ho pot tramitar

La persona tirular o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.2- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Documentació que estimi convenient en la que es fonamenti la seva petició.
5.- Lliureu la instancia amb tota la documentació, fent constar el número de compte bancari on s'ha d'ingressar la devolució, al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà.On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.