Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / MODIFICACIÓ PER ERROR EN EL NOM DEL PROPIETARI

Què és
Rectificar els errors produïts en el nom.

Qui ho pot tramitar

la persona titular o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Persones físiques:
1.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
1.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d'aportar:
1.b.1- Escriptura poders.
1.b.2- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
1.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el
tràmit.
2.- Persones jurídiques:
2.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
2.b- Fotocòpia CIF empresa.
2.c- Fotocòpia escriptura poders.
2.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
2.d.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
2.d.2- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
3.- Document públic o privat que origina l'alteració.
On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)