Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

IBI / MODIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ DE LA FINCA.

Què és
Canvi del número de policia de la finca, o denominació del carrer, etc.

Qui ho pot tramitar

La persona titular de la finca o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada haurà d´aportar:
2.b.1- Escriptura poders.
2.b.2- Autorització per escrit signada per la persona interessada i representant.
2.b.3- Fotocòpia NIF/NIE de les persones autoritzants i autoritzades per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura poders de la persona que en fa el tràmit.
3.b- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.b.1.- Autorització per escrit signada per qui tingui poders.
3.b.1.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el tràmit.
4.- Plànol d'emplaçament de la finca.
5.- Certificat de número de policia.
6.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-
la per correu a Plaça de l'Església s/n 08940-Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL
Travessera de Gràcia, núm. 58, planta baixa, 08006-Barcelona
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 366 22 00
Fax: 93 201 12 68
Consultes: Linia Directa del Cadastre: 902 37 36 35