Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CERTIFICATS

CERTIFICAT PER DECLARACIO D'OBRA NOVA.

Què és
Certificar entre d'altres l'any de construcció, la titularitat i el valor del sol.

Qui ho pot tramitar

la persona titular o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Fotocòpia del DNI de la persona interessada.
3.- Si qui fa el tramit no és la persona interessada, a més a més haurà de portar:
3.a - Autorització per escrit i signada per la persona interessada i representant.
3.b - Fotocopia del DNI de qui fa el tràmit.
4.- Autoliquidar la taxa.
pdf Consultar Ordenança fiscal nº 6

5.- Plànol d'emplaçament ubicant la finca.
6.- Lliureu la instancia amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu- la per correo a, Plaça de l'Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.On adreçar-se

DEPARTAMENT DE GESTIO TRIBUTARIA
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:

Horari d'atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.