Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GESTIO TRIBUTARIA

RECARRECS PER PRESENTACIÓ D'AUTOLIQUIDACIONS FORA DE TERMINI

Què és
Imports dels recàrrecs i, en el seu cas, interessos de demora en el supòsit de presentar
la declaració o liquidació fora de termini, de forma voluntària.

Presentació a partir de la data final del període obligatori d'efectuar la
declaració/liquidació:

1.- Dins dels 3 mesos següents: 5% de recàrrec.
2.- Dins dels 6 mesos següents: 10% de recàrrec.
3.- Dins dels 12 mesos següents: 15% de recàrrec.
4.- A partir dels 12 mesos següents: 20% recàrrec més interessos de demora
4.- Presentació posterior a 12 mesos de l'inici de l'activitat: 20% recàrrec més
interessos de demora.


Recàrrecs expressats a l' artícle 40 de la Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció:
pdf Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció