Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 DEVOLUCIO INGRESSOS INDEGUTS

DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS D'IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS

Què és
Retornar al titular del rebut l'import que correspongui d'un rebut/liquidació/autoliquidació
per haver-se produït un error del seu contingut o per qualsevol altre motiu.

Qui ho pot tramitar

La persona titular de l'impost, taxa o preu públic o representant.

Com es pot tramitar

1. PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Persones físiques:
2.a- Fotocòpia NIF/NIE de la persona titular.
2.b- Si qui fa el tràmit no és la persona interessda haurà d'aportar:
2.b.1.- Escriptura poders.
2.b.2.- Autorització per escrit signada per la persona interessada.
2.b.3.- Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
3.- Persones jurídiques:
3.a- Fotocòpia escriptura de constitució.
3.b- Fotocòpia CIF empresa.
3.c- Fotocòpia escriptura poders.
3.d- Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
3.d.1.- Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
3.d.2.- NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit
4.- Els documents que s'estimin convenients, segons el cas, en els que fonamenti la seva petició.
5.- Número de compte on la persona interessada desitja li sigui abonat l' import, d'acord amb el model adjunt o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri la persona interessada com titular o cotitular.
6.- Lliureu la instancia amb tota la documentació, al Registre General de l'Ajuntament o, envieu-la per correu a, Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Plantilla donar d'alta número de compte per transferència