Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 TRESORERIA

DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS PER PAGAMENT DUPLICAT

Què és
Retornar l'import de pagaments fets dues vegades, pel mateix concepte, a favor de l'Ajuntament de Cornellà.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant legal.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT

Documentació necessaria:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Fotocòpia del DNI/NIF de la persona interessada o representant legal.
3.- En el cas de societats o altres persones jurídiques, fotocopia del DNI/NIF del representant legal i de l'escriptura del poders del mateix.
4.- Fotocòpia i original del rebut pagat.
5.- Fotocòpia del compte bancari o full de transferència bancària (segons model) per efectuar la devolució si així s'escau.
6.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a, Plaça de la Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.

Observacions
Les devolucions es faran per transferència bancària.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Plantilla donar d'alta número de compte per transferència