Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 INTERVENCIÓ

CERTIFICAR QUE EL TRIBUT ESTA PAGAT

Què és
Certificar que un tribut està pagat.

Qui ho pot tramitar
El titular o el seu representant.

Com es pot tramitar
PER INTERNET:

1.- A través de la Carpeta Ciutadana (apartat "Els meus Impostos") amb Certificat Digital.

PER TELÈFON

1.- Trucar al telèfon del l'Ajuntament 93.377.02.12 (departament de Comptabilitat) i facilitar les dades que li demanarà el gestor.
2.- En uns dies us enviarem el certificat al domicili fiscal del titular del rebut.

PRESENCIALMENT

Documentació necessària:

1.- Fotocòpia del D.N.I. del titular si és persona física o fotocòpia de l'escriptura de poders si és persona jurídica.
2.- Si la persona que sol·licita el certificat és copropietària però no consta al rebut, ha d'aportar autorització (segons model) i fotocòpia del D.N.I. de la persona que hi consti o bé còpia de l'escriptura on hi figuri el sol·licitant com a copropietari.
3.- Si el titular és difunt, s'ha d'aportar certificat de defunció i documentació acreditativa que el sol·licitant pot accedir a aquesta informació (ex. acceptació d'herència).
4.- En el cas que s'hagi de certificar més enllà de l'any 2002, imprimiu la instància (segons model) i ompliu-la.

Temps de tramitació
Termini de resolució: a l'acte quan es refereixi als dos últims exercicis. En altres casos, set dies.

Observacions
Si no és necessari aportar instància (informació a partir de l'any 2002, aquest inclòs), adreceu-vos al departament de Comptabilitat de l'Ajuntament directament (Plaça de l'Església, 1) i el certificat es facilitarà al moment.

Si és necessari aportar la instància (informació anterior a l'any 2002), aquesta s'ha de lliurar amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o bé enviar per correu a Plaça de l'Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat i en uns dies es farà arribar el certificat.On adreçar-se

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica
PDF Autorització per fer el tràmit