Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SERVEIS SOCIALS SECTORIALS

CARNET DE TRANSPORT

Què és

Carnet que permet viatjar amb els transports urbans públics gratuïtament o amb un descompte del 50%.

Qui ho pot tramitar

Es poden beneficiar del carnet de transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona les persones majors de 60 anys, o que estiguin afectats d'un grau de disminució igual o superior al 33%, acreditat mitjançant el certificat de disminució de l'ICASS; que tinguin uns ingressos econòmics, per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) inferiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent.

Com es pot tramitar

Cal recollir de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà el model normalitzat i el sobre per, un cop omplerta, realitzar l'enviament gratuït.

Observacions
Per la seva concessió, la totalitat dels ingressos i bens de la unitat familiar o de convivència, hauran de ser inferiors al doble del salari mínim interprofessional.

Duplicats

Pèrdua o deteriorament: El beneficiari haurà de comunicar el fet al telèfon gratuït 900 700 077, un cop rebuda la comunicació es gestionarà un duplicat de la targeta amb la mateixa data de caducitat. No es podrà expedir, en aquest cas, més d'un duplicat a l'any. En el cas de la targeta Rosa Metropolitana Gratuïta comportarà el pagament de la targeta per les despeses derivades de la gestió.

Mal funcionament de la banda magnètica: La companyia de transports retirarà la targeta una vegada comprovat el mal funcionament i emetrà un bescanvi, títol provisional amb data de caducitat limitada que permetrà al beneficiari accedir a la xarxa de transport fins que hagi rebut el duplicat de la Targeta. L'entitat operadora enviarà la Targeta deteriorada a CETRAMSA que trametrà un duplicat. Si el bescanvi caduca abans de rebre el duplicat el ciutadà haurà de trucar al 900 700 077. Aquest duplicat de la Targeta no comporta cap pagament.

Robatori: El beneficiari haurà de comunicar el fet presentant el document acreditatiu de la denúncia feta a la policia, a traves de:
- Correu electrònic: enviant l'escanejat de la denúncia a: t-romaset@cetramsa.cat
- Fax: enviant la denúncia al número de fax 93 486 07 53


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)