Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 POLITIQUES DE BENESTAR SOCIAL

PLA DE MILLORA DE LES RENDES BAIXES

Què és
És un complement de Renda adreçat a persones que estiguin amb un contracte de treball i que els ingressos de la seva la unitat familiar siguin inferiors a dues vegades l'IPREM fixat per l'exercici 2017, mitjançant un contracte laboral a temps parcial per la realització de tasques de suport i col·laboració en programes i activitats relacionades amb l'acció cívica, la cultura, l'esport, l'educació, la innovació, i similars.

Qui ho pot tramitar
Persones, amb residència mínima a la ciutat de 24 mesos, que estan treballant amb una jornada inferior a la màxim establerta i que els seus ingressos anuals de la unitat familiar siguin inferiors als indicadors de renda de suficiència segons la següent taula:

Membres: 1 - Import mensual: Fins a 664 €
Membres: 2 - Import mensual: Fins a 996 €
Membres: 3 - Import mensual: Fins a 1.096 €
Membres: 4 - Import mensual: Fins a 1.196 €
Membres: 5 o més - Import mensual: Fins a 1.208 €

Com es pot tramitar
Podran presentar la seva sol·licitud, en el document normalitzat, en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ubicat a la Plaça de l’Església, s/n, de 8,30 a 14,30 i de 16,30 a 19,00 hores; en el Registre Electrònic de l’Ajuntament; en les dependències de l’Àrea d’Educació i Política Social o traslladar la petició i documentació degudament empleada a l’adreça electrònica informació@aj-cornella.cat per tal que s’iniciï la gestió de la seva petició (que no restarà complimentada fins què no estigui signada i enregistrada en el Registre General de l’Ajuntament).

Quan es pot tramitar
La convocatòria per poder participar en aquest procés serà oberta i permanent des de l'aprovació de les presents bases fins al 31 de març de 2019.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Bases i Convocatòria Pla Millora Rentes Baixes
PDF Sol·licitud Pla per la Millora de les Rendes Baixes