Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Què és

Es consideren ocupació de via pública NO inclosa a la llicència d'obres majors quan excedeix a la condició 18ª de les condicions generals de llicències urbanístiques. I en cas d'obres menors serà necessari obtenir llicència d'ocupació de la via pública sempre que s'ocupi la vorera o/i la calçada.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

  1. Imprimiu la instància i ompliu-la.
  2. Plànol d'emplaçament indicant l'emplaçament a escala 1/500.
  3. Plànol amb la proposta de l'espai de la via pública que es necessita ocupar.
  4. Indicar a la sol·licitud si l'ocupació es farà per càrrega i descàrrega, materials, bastides o altres i el temps necessari que es requereix.
  5. Autoliquidació de la taxa corresponent, segons els coeficients i preus indicats a les OO.MM núm. 15 ó 17.
  6. Si es considera adient, requeriment de dipòsit de garantia global de reposició de béns de domini públic afectats a l'execució de l'obra, segons OOFF núm. 8 - 2% del pressupost d'execució.
  7. Adjuntar copia de la llicència d'obres majors o menors objecte de la ocupació. En cas d'haver sol·licitat llicència d'obra menor pel tràmit de comunicació prèvia caldrà adjuntar còpia de la sol·licitud d'aquesta.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal 15
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal 17


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica