Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS

SOL·LICITUD DE PRÒRROGUES DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Què és

Sol·licitud de pròrrogues d'obres en cas de no haver finalitzat les obres en el termini que marca la llicència urbanística concedida.

Qui ho pot tramitar

Tota persona que ja gaudeixi de llicència urbanística.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

  1. Imprimiu la instància i ompliu-la isignar-la.Fotocòpia de la llicència atorgada.
  2. Autoliquidació taxa: mínim, segons sigui obra major o menor (segons Ordenança Fiscal núm.8).
  3. Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu- la per correu a, Plaça de l'Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.


En obres de Comunitat de Propietaris: La sol·licitud ha de estar signada per la persona que exerceixi la presidència de la Comunitat.


Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions

S'ha de sol·licitar abans de la finalització del termini de vigència de la llicència, la pròrroga de la mateixa, la qual quedarà autoritzada automàticament una vegada sol·licitada, per la meitat de termini que el fixat a la llicència i per una sola vegada.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica