Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MAJORS

PRÒRROGA DE LES LLICÈNCIES CONCEDIDES

Què és
Pròrroga de la llicència concedida.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o representant.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol.licitud.
2.- Imprimiu-ne dues copies i signeu-les.
3.- Certificat Tècnic estat de les obres i que s'ajusten al projecte autoritzat.
4.- Fotocòpia llicència concedida.
5.- Autoliquidació taxa: mínim, segons sigui obra major o menor (segons Ordenança Fiscal núm.8).
6.- Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a, Plaça de l'Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica