Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 DEVOLUCIO DE DIPOSIT

DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT DE RESIDUS

Què és

Devolució del dipòsit de residus que l'interessat va presentar a l'Ajuntament quan se li va concedir la llicència d'obres per a garantir el correcte tractament dels residus generats per les obres que es realitzen.

Qui ho pot tramitar

L'interessat o el seu representant.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Sol·licitud: instància signada pel titular que ha efectuat el dipòsit de residus.
2.- Document que garanteixi haver tractat correctament els residus generats per les obres que es realitzen.
- Tiquet de compra (o fotocopia) del sac normalitzat / contenidor.
- Certificat del compliment del Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la Producció i Gestió dels Residus de Construcció i Demolició (BOE nº 38 de 13/02/2008).201/94 (RESIDUS), emès pel gestor de residus de la construcció on ha de constar l'adreça de l'obra..
3.- Còpia de la carta de pagament.
4.- Certificat Final d'Obra original (s'admet fotocopia si al dipòsit d'obres s'aporta original), visat i signat pel tècnic que va assumir l'execució de les obres.
5.- Número de compte on l' interessat desitja li sigui abonat l' import, d'acord amb el model adjunt o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri l' interessat com a titular o co-titular.

Temps de tramitació

Termini de resolució: 3 mesos.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genérica
PDF Plantilla donar d'alta número de compte per transferència