Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 DEVOLUCIO DE DIPOSIT

DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT DE GARANTIA - OBRES MAJORS I MENORS

Què és
Devolució del dipòsit de garantia que l'interessat va presentar a l'Ajuntament quan se li va concedir la llicència d'obres per a garantir la correcta reposició dels béns de domini públic, afectats per l'execució de l'obra construcció i/o instal·lació / obres subjectes a completar la urbanització.

Qui ho pot tramitar

La persona interessada o el representant.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

TRÀMIT GENERAL (obres majors i menors)

1.- Sol·licitud: instància signada pel titular que ha efectuat el dipòsit de garantia.
2.- Còpia de la carta de pagament.
3.- Certificat final d'obra original, -si hi ha hagut intervenció de tècnic-, visat i signat pel tècnic que va assumir l'execució de les obres. (S'admet fotocòpia si amb la devolució del dipòsit de residus s'aporta original)
4.- Número de compte on l' interessat desitja li sigui abonat l' import o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri l'interessat com a titular o cotitular.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A OBRES MAJORS (a més de l'anterior):
5. - Còpia de la sol·licitud / comunicació de primera ocupació.
6.-Plànol dels fonaments, albanyals i fatiga dels terrenys adoptada original,visat i actualitzats.
7.-Documentació relativa al manteniment i la conservació (inclòs Certificat d'eficiència energètica de l'edifici)
8.- Fotografies de l'edificació / entitat objecte de les obres (façana principal, façana interior,...)
9.- En cas de que es tracti de menys de 20 unitats privatives, butlletí d'instal·lació i el protocol de mesures, signat per la empresa instal·ladora habilitada que hagi executat el projecte tècnic I.C.T. (Infraestructura Comú de telecomunicacions). Si la infraestructura integra elements actius en la xarxa de distribució o dóna servei a més de 20 unitats privatives, a més dels documents assenyalats en el punt anterior, haurà d'aportar certificat de l'enginyer/ enginyer tècnic de telecomunicacions per tal d'acreditar que la instal·lació s'ajusta al projecte.Temps de tramitació
Termini de resolució: 3 mesos.


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica