Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 QUALIFICACIONS URBANISTIQUES.

QUALIFICACIONS URBANISTIQUES : INFORMES O CERTIFICATS

Què és
Sol·licitud d'informació per escrit d'afeccions, dades d'edificació, i altres dades urbanístiques de solar i edificis.

Qui ho pot tramitar
Tota persona que vulgui conèixer les dades urbanístiques d'una finca : la classificació/qualificació del sol, l'edificabilitat, profunditat edificable, l'ocupació etc.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Sol.licitut per duplicat.
2.- Planol d'emplaçament escala 1/500, indicant la finca objecte de consulta.
3.- Preu:
3.a- Informe Urbanístic (segons Ordenança Fiscal Vigent núm.6.article 6.segon)
3.b- Certificat Urbanístic (segons Ordenança Fiscal vigent num.6.,article 6 segon 2:)

Temps de tramitació
Termini de resolució: 1 mes.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
Els Informes i els Certificats, contenen la mateixa informació, la diferència és que els primers els signa el tècnic i els segons la Secretaria General.

Caducitat de l'informe o del certificat quan la finca objecte de la consulta és edificable: 6 mesos.


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica