Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SOL.LICITUD PLANOLS

SOL·LICITUD PLÀNOLS

Què és
Sol·licitud d'un plànol.

Qui ho pot tramitar
Tothom que acrediti un interés legítim.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMET:

Documentació necessaria:

1.- Imprimir instància i ompliu-la
2.- Fotocòpia del DNI o NIF de l'interessat.
3.- Acreditació de la titularitat o interés (ex. rebut de l'IBI, escriptura de propietat, contracte de compravenda). En cas de no ser propietari: autorització d'aquest.
4.- Plànol d'emplaçament: indicar l'emplaçament exacte, i en el cas de plànols de habitatges s'ha de fer constar l'any de construcció i el promotor.
5.- Autoliquidació de la taxa (segons OO.FF. núm.6).
6.- Lliureu la sol·licitud amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correo a: Plaça de l'Església s/n 08940 Cornellà de Llobregat.

Temps de tramitació
Termini: 3 mesos.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit/Autorización para el tràmite
PDF Sol·licitud/Solicitud