Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 RENUNCIA A LLICENCIA D'OBRES.

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D'OBRES PER NO CONSTRUCCIÓ

Què és
Renunciar a una llicència prèviament concedida, sempre i quan no s'hagi iniciat l'execució de l'obra.

Qui ho pot tramitar

La persona titular o representant.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENTE:

Documentació necessaria:

1.- S'ha de presentar una instància fent constar que es vol realitzar "una renuncia expressa" a la llicència.Observacions
S'allibera el dipòsit de garantia i es retorna l'import ingressat corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sempre que no s'hagin iniciat les obres.
No es retornarà la taxa urbanística.


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica