Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 CERTIFICATS PER DECLARACIONS D'OBRA NOVA, ANTIGUES

CERTIFICATS PER DECLARACIONS D' OBRA NOVA O ANTIGUES

Què és
Sol·licitud de certificats per declaracions d'obra nova o antigues.

Qui ho pot tramitar
El titular o el seu representant.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu dos còpies de la instancia,ompliu-les i signaur-les.
2.- Si el sol·licitant no és el titular, cal acompanyar autorització degudament signada, més fotocòpia DNI del titular i del sol·licitant.
3.- Plànol emplaçament de 1/500, indicant la ubicació.
4.- Fotocòpia del rebut del Impost de Béns Immobles (IBI).
5.- Autoliquidació de la taxa. (Segons Ordenança Fiscal Vigent núm.6)
6.- Lliureu la instancia i tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament.Plaça de l'Església 1.

Temps de tramitació
Termini: 1 mes.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Autorització per fer el tràmit
PDF Instància Genèrica