Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ORDENANCES CÍVIQUES

LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Què és

És la Llicència que acredita l'autorització administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Qui ho pot tramitar

Els titulars de gossos que pertanyin a les següents races (o a llurs encreuaments):

- Billmastiff
- Doberman
- Dogo argentino
- Dogo de Burdeos
- Fila brasilerio
- Mastín napolitano
- Pit bull
- Presa canario
- Rottweiler
- Terrier Staffordshire americano
- Tosa Inu
- Akita Inu
- American Bully
- Cane Corso
- Boerboel

Altres exemplars que presentin totes o la majoria de les característiques de l'Annex II del Reial Decret 287/2002.Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària

1.- Imprimir la instància i ompliu-la
2.- Fotocòpia del DNI, passaport o permís de conduir
3.- Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, amb la imposició de sancions accessòries de l'article 13.3 de la Llei 50/1999.
4.- Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una corbertura no inferior a 150.253 euros. (En aquesta pòlissa haurà de figurar el número de microxip).
5.- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
6.- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.
7.- Certificat negatiu d'antecedents penals d'acord amb el Reial Decret 287/2002 (aquest tràmit es realitzarà personalment per l'interessat mitjançant certificat emès pel Registro Central de Rebeldes i Penados del Ministeri de Justícia o la seva Delegació a Catalunya, al carrer Garcilaso, núm. 123 de Barcelona, telèfon 93-3513364, o per internet).
8.- Rebut del pagament de la taxa de tinença d'animals de companyia.
9.- Lliurar la sol.licitud a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Renovació de llicència

Els mateixos documents que per primera vegada, excepte:

- Còpia del rebut del pagament de la taxa de tinença d'animals de companyia.
- Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Declaració Responsable
PDF Instància Llicència Animals Perillosos